Khóa học lập trình Scratch Trí tuệ nhân tạo (AI)

Mục tiêu

– Giúp các bạn hiểu sâu hơn về cấu trúc và quá trình thực hiện các chương trình máy tính kết hợp với Trí tuệ Nhân tạo.

– Phát triển tư duy lập trình thông qua việc sáng tạo các ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch.

– Làm quen với khái niệm cơ bản về Trí tuệ Nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy.

– Khám phá cách ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong các lĩnh vực khác nhau như toán học, ngôn ngữ, nghệ thuật, và học tập.

Lợi ích

– Các bạn trẻ sẽ hiểu cách hoạt động của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

– Biết cách thu thập dữ liệu để thực hiện đào tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo

– Hiểu rõ hơn về quá trình đào tạo mô hình AI và cách áp dụng vào các tình huống thực tế.

– Nâng cao khả năng làm việc hiệu quả với nhiều lĩnh vực khác nhau.

– Học viên có thể tìm kiếm và tận dụng được nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Kỹ năng đạt được

Khóa học lập trình Scratch AI (Trí tuệ nhân tạo) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra hoặc phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

  • Kiến thức nền tảng về AI: Học viên sẽ hiểu được các khái niệm cơ bản về AI, Cách hoạt động AI.
  • Kỹ năng xây dựng và huấn luyện mô hình AI: Học viên sẽ biết cách xây dựng và huấn luyện các mô hình AI đơn giản
  • Kỹ năng thu thập và lọc dữ liệu: Học viên sẽ biết cách thu thập và lọc dữ liệu cần thiết để huấn luyện mô hình AI.

Chi tiết

Thời gian

  • Khóa thường: 4 tháng, 16 buổi ( 1h30/buổi )